O nás

Vážení zákazníci,
vítáme Vás na internetových stránkách naší firmy.

Nabízíme montáže, opravy, rekonstrukce střech včetně izolací.

Provádíme:

 Certifikované hydroizolace plochých střech (malých i velkých) a zároveň zvláštních konstrukčních tvarů. Izolační systém lze použít na střechy nové i na rekonstrukce bez demontáže původní krytiny. Všechny izolace jsou dodávány jako kompletní systémy. Jedná se nejen o fólie, ale i různé tvarovky, kotvení, doplňkové a klempířské prvky z poplastovaných plechů. Kompletní izolační práce doplňuje tepelná izolace střech, kterou provádíme s pomocí materiálů: lisovaná minerální vlákna, stabilizovaný pěnový polystyren, extrudovaný polystyren a ostatní nástřikové pěny. Rádi Vám na místě poradíme nejvhodnější variantu pokrytí a nabídneme výhodnou cenu.

Hydroizolace plochých střech

Střecha rodinného domu nebo jakéhokoliv jiného objektu patří k nejvíce namáhaným konstrukcím. Každá střecha je vystavena účinkům povětrnostních vlivů, které ničí hydroizolační materiály a nátěry. Konstrukcí střešního pláště tak prostupují vodní páry a tyto se při určitých podmínkách srážejí. Střecha je tu od toho, aby chránila dům před vodou. V době, kdy je střecha navrhována, je potřeba, aby každý investor na tyto faktory myslel, a aby návrh střechy nepodcenil. Staré a starší domy jsou opatřeny často nevyhovující střešní konstrukcí, neboť jednak byly špatně projektově řešeny a jednak se investoři snažili na výstavbě střechy ušetřit. V dřívější době se používaly nekvalifikované návrhy a také nekvalitní materiály. I úroveň práce řemeslníků byla nízká. A proto docházelo k tomu, že střecha plnila svůj úkol pouze krátkodobě a majitel byl tak nucen brzo střechu nechat opravit. Při opravě střechy je nutná důkladná analýza stavu a určení příčin poruch střechy, vhodný návrh sanace, stejně jako výběr materiálů, výběr dodavatele, samotná realizace a údržba střešního pláště.

Opravy hydroizolační vrstvy

K opravě hydroizolační vrstvy se nejčastěji používají hydroizolační pásy z modifikovaných asfaltů. Tyto jsou vyztužené polyesterovými nosnými vložkami, nebo vložkami ze skleněných rohoží. Na hydroizolační vrstvu se používají i různé druhy fólií. Oprava hydroizolace ploché střechy splní požadované očekávání pouze v případě, jestliže bude celková střešní konstrukce plně funkční a jestliže nebude mít podstatné vady. Než materiál na opravu vyberete, vždy posuďte jeho přilnavost a to, jaká je jeho snášenlivost s podkladem.

Opravy hydroizolací se zateplením

Hydroizolace s dodatečným zateplením se navrhuje v případě, kdy je nutné z určitých důvodů zvýšit tepelný odpor střešního pláště. Nejjednodušším způsobem opravy se jeví přidání nové tepelněizolační vrstvy na exteriérovou stranu staré střechy. Nad touto stranou následně vytvořit novou hydroizolační vrstvu. Původní hydroizolace může sloužit jako parozábrana. Odborníci jsou nuceni zjistit, jestli není nutné snížit difuzní odpor původní hydroizolace. Tepelná izolace střechy bývá nejčastěji tvořena deskami, které jsou vyrobené z minerální plsti, polystyrenu nebo také z polyuretanu. Pokud chcete do vaší střechy investovat a docílit opravdové kvality a vysokého účinku izolace, vytvořte střechu s obráceným pořadím vrstev, kdy se po opravě hydroizolace střešní souvrství doplní tepelněizolační vrstvou, která je vytvořena ze speciálního extrudovaného polystyrenu a tento je nutné zatížit. Pokud střechu zpravíte tímto způsobem, můžete si být jisti, že hydroizolace bude chráněna před mechanickým poškozením a UV zářením a nebude vystavena změnám teplot v průběhu roku. Navíc kondenzace vodních par zůstane nad hydroizolací.

Hydroizolace podlah

Chcete-li mít kvalitně vytvořenou podlahu, nechejte si odborně provést její hydroizolaci. Hydroizolace podlah chrání samotnou podlahu proti vlivům vodních zdrojů a dalších chemických vlivů. Existuje několik druhů hydroizolací podlah. Mezi ty nejpoužívanější patří lepenkové, pásové, tekuté hydroizolace, které se používají především pro terasy, pro fotostory, které se nacházejí kolem krytých bazénů. Každá hydroizolace podlah je důležitá pro kvalitně provedenou podlahu.

Stěrkové hydroizolace podlah

Tento druh hydroizolace má oproti tradičním postupům mnoho výhod. Ovšem u nás se zatím tato hydroizolace využívá opravdu jen velmi zřídka, neboť se jedná o metodu novou. Největší překážkou bývá vyšší cena. Stěrkové hydroizolace je velmi vhodné použít např. při provádění montovaných staveb, ale i pro zateplování objektů. Mezi největší výhody stěrkové hydroizolace patří její velmi snadná aplikace, ke které není potřeba žádného speciálního vybavení, při její aplikaci nedochází k častým chybám ve spojích, což se stává u fólií  lepenek, stěrková izolace je vhodná také proti negativnímu působení tlaku vody, působí i proti radonovému riziku, atd. S dalšími výhodami vás jistě seznámí profesionální pracovníci, kteří vám samozřejmě doporučí nejvhodnější způsob hydroizolace podlah dle typu objektu, dle jeho umístění v prostředí a dle vašich možností.

Hydroizolace jímek a septiků

Díky hydroizolaci jímek a septiků můžete dokonale zamezit jakémukoliv průniku kapalin a to nejen směrem ven, ale i ve směru dovnitř. Izolační fólie, které se k hydroizolaci jímek a septiků používají, je možné použít na jakýkoliv tvar. Tyto fólie se vyznačují velmi vysokou kvalitou a životností.

Oprava a revize hromosvodů

Bleskem se rozumí projev elektrického náboje. Blesk až na malé výjimky míří ze země do nebe, pouze zlomek sekundy před tím, než blesk vznikne, se odehraje výboj z mraku na zem, který je však pouhým okem nezachytitelný. Blesk vzniká za bouřky a vzniká s pozitivním i negativním nábojem. V případě, kdy dojde k velkému rozdílu napětí, dojde k elektrickému výboji, tedy k blesku. V České republice blesk udeří asi 2 až 4 krát za rok na kilometr čtvereční.

K čemu slouží hromosvod?

Hromosvod zabezpečuje to, že díky němu je bleskový proud v případě zásahu bezpečně sveden k zemi, což velmi účinně snižuje možnost vzniku požáru. K tomu, aby hromosvod fungoval bezpečně, je nutné, aby byl nainstalován odborníky. Protože jen ti používají ověřené materiály a díly a při instalaci dodržují všechna nutná právní doporučení. A vy jste díky nim před blesky a hromy dostatečně chráněni. K tomu, aby již nainstalovaný hromosvod správně sloužil, je potřeba jeho pravidelná a odborná revize. Jen ta zjistí, zda hromosvod funguje správně a zda se tedy nemusíte ničeho obávat.

Může se vám stát, že přesto, že je váš dům chráněn hromosvodem, došlo k poškození mrazáku, DVD přehrávače, PC desky, apod. Tyto škody můžou být způsobeny přepětím. V důsledku zásahu blesku totiž může dojít k poškození spotřebičů, které jsou vzdáleny dokonce až 1,5 km daleko. Ochrana vaší domácnosti je bezpečná až v případě, kdy je hromosvod doplněn vyrovnáním potenciálu a svodiči přepětí na kompletní systém ochrany. Vždy dbejte na to, aby instalaci hromosvodu, včetně jako opravy a revize prováděla pouze osoba, která je pro tuto činnost odborně vyškolena. Jen tak budete vy a váš dům v bezpečí.

Více